SYSTEM
PRZEMYSŁOWY

wiele korzyści
w jednym rozwiązaniu 

 

SYSTEM PRZEMYSŁOWY VENDPRO® SŁUŻY DO KONTROLOWANEGO WYDAWANIA I EWIDENCJI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I TOWARÓW TRWAŁEGO UŻYTKU

 

AUTOMATY WYDAJĄCE
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

GŁÓWNE KORZYŚCI AUTOMATYZACJI

redukcja kosztów wynagrodzeń i materiałów

dokładna i weryfikowalna ewidencja

dostępna 24 / 7 / 365

WYDAWANIE ZAPEWNIA: